OVER ASVO

Doelstelling

De doelstelling van de Algemene Senioren Vereninging Oostflakkee is het behartigen van de belangen en het verhogen van het welzijn, van senioren in het algemeen en van haar leden in het bijzonder, en in de meest ruime zin van het woord.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • Diensten te verlenen en het behartigen van de individuele belangen van de leden.
  • Het organiseren van een veelzijdig scala aan activiteiten.
  • Belangenbehartiging van senioren in het algemeen.
  • Samen te werken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel.
  • Ervoor te zorgen dat senioren geïnformeerd en voorgelicht worden over zaken, die voor hen van belang zijn.
Bestuur

Het bestuur van A.S.V. Oostflakkee bestaat uit de hierna genoemde personen. Indien u, om wat voor reden ook, contact wil met één van de bestuursleden, dan kunt deze bellen of e-mailen.


Voorzitter:
Dhr. A. Huizer (Addie)
email: huizeraddie@hotmail.com
mob: 06-48585047


Secretaris:
Dhr. H.L. Jonker (Henk)
email: secretariaat@asv-oostflakkee.nl  email privé: hljonker@hotmail.com
mob: 06-13399268


Penningmeester:
Dhr. P. Burgers (Peter)
email: p.burgers34@upcmail.nl
mob: 06-53758711


Algemeen Bestuurslid:
Mevr. N. Kamp-Hagens (Nelly)
email: nhagens@hotmail.com
mob: 06-10347794


Algemeen Bestuurslid:
Mevr. N. Zeestraten-Zuijdijk (Nicolet)
email: nicolet.zeestraten@gmail.com
mob: 06-51066679Vrijwilligers

Het bestuur zou niet de vele activiteiten kunnen organiseren zonder de hulp van vrijwilligers.
Voor elke deelactiviteit zijn een aantal vrijwilligers benoemd. De deelactiviteiten zijn in een aantal categoriën ingedeeld.
Algemeen vrijwilligers coördinator is Tonnie Buijs.

Vrijwilligers voor de papieren nieuwsbrieven zijn:
Ria Karsbergen, Leo Pollemans en Hennie Jonker voor Oude-Tonge.
Gerda Visser voor Middelharnis en Sommelsdijk.
Frans van Wezel voor Achthuizen en Marie de Ruijter voor Ooltgensplaat.

Vrijwilliger Spelmiddag is: vacant.

Voor de overige activiteiten coördinator Tonnie Buijs en de vrijwilligers Lijdie de Waal, Hennie Jonker,
en Cor Kik.

Grote bingo avond coördinators is Peter Burgers.
Vrijwilligers: Tonnie Buijs, Lijdie de Waal, Hennie Jonker.

Fiets en wandeltochten de vrijwilligers: Wim Zuijdijk en Dingeman Kamp.

Voor het invullen van het belastingformulier hebben wij Henk Alblas en Addie Huizer (ook bestuurslid) bereid gevonden hierbij te assisteren.

De ledenadministratie wordt verzorgd door Henk Jonker (ook bestuurslid).

Het ontwikkelen, bijhouden en vernieuwen van de website www.asv-oostflakkee.nl wordt verzorgd door Henk Jonker.