OVER ASVO

Doelstelling

De doelstelling van de Algemene Senioren Vereninging Oostflakkee is het behartigen van de belangen en het verhogen van het welzijn, van senioren in het algemeen en van haar leden in het bijzonder, en in de meest ruime zin van het woord.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • Diensten te verlenen en het behartigen van de individuele belangen van de leden.
  • Het organiseren van een veelzijdig scala aan activiteiten.
  • Belangenbehartiging van senioren in het algemeen.
  • Samen te werken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel.
  • Ervoor te zorgen dat senioren geïnformeerd en voorgelicht worden over zaken, die voor hen van belang zijn.

Wat doen we zoal??

Om u een indruk te geven wat de ASVO het hele jaar door organiseert, kunt u onderstaande video bekijken. Klik op onderstaande knop.×

Bestuur

Het bestuur van A.S.V. Oostflakkee bestaat uit de hierna genoemde personen. Indien u, om wat voor reden ook, contact wil met één van de bestuursleden, dan kunt deze bellen of e-mailen.


Voorzitter: Dhr. W. Koert (Wim)
email:W.Koert1939@t-mobilethuis.nl
tel: 0187-642174
mob: 06-12326119


2e Voorzitter: Dhr. M. Bakelaar (Rien)
email: m.bakelaar3@chello.nl
tel: 0187-612266
mob: 06-21281656


Penningmeester: Dhr. H.M. Zonneveld (Herman)
email: h.zonneveld39@hotmail.com
tel: 0187-630098
mob: 06-17749826


Secretaris: Mevr. D. Maliepaard-van der Vliet (Dicky)
email: secretariaat@asv-oostflakkee.nl
email privé: malie081@planet.nl
tel: 0187-643500    mob: 06-30345002


2e Secretaris: Mevr. N. van Egmond (Nelly)
email: w.hameeteman1@upcmail.nl
tel: 0187-641519
mob: 06-38461291


Bstuurslid: Mevr. A. Kik-Vervloet (Ada)
email: c.kik5@hotmail.com
tel: 0187-641515
mob: 06-20057388


Bestuurslid: Dhr. C.A. de Waal (Chris)
email: lijdie55@hotmail.com
mob: 06-22076705
Vrijwilligers

Het bestuur zou niet de vele activiteiten kunnen organiseren zonder de hulp van vrijwilligers.
Voor elke deelactiviteit zijn een aantal vrijwilligers benoemd. De deelactiviteiten zijn in een aantal categoriën ingedeeld.
Algemeen vrijwilligers coördinator is Tonnie Buijs.

Vrijwilligers voor de papieren nieuwsbrieven zijn:
Maartje de Geus, Daan de Vos, Ria Karsbergen voor Oude-Tonge.
Gerda Visser voor Middelharnis en Sommelsdijk.
Addie van der Veer-van der Valk voor Achthuizen en Marie de Ruijter voor Ooltgensplaat.

Vrijwilliger Spelmiddag is: Ada Kik.

Voor de overige activiteiten coördinator Tonnie Buijs en de vrijwilligers Lijdie de Waal, Daan de Vos en Cor Kik.

Grote bingo avond coördinators zijn Ada Kik en Herman Zonneveld.
Vrijwilligers: Tonnie Buijs, Lijdie de Waal, Nelly van Egmond, Daan de Vos en Cor Kik.

Fiets en wandeltochten de vrijwilligers: Chris de Waal en Daan de Vos.

Voor het invullen van het belastingformulier hebben wij Henk Alblas en Addie Huizer bereid gevonden hierbij te assisteren.

De ledenadministratie wordt verzorgd door Herman Zonneveld en Nelly van Egmond. (beiden zitten ook in het bestuur).

Het ontwikkelen, bijhouden en vernieuwen van de website www.asv-oostflakkee.nl wordt verzorgd door Henk Jonker.