WELKOM OP ONZE WEBSITE

NIEUWSFLITS

NIEUWSBRIEF 7b-2021.
In samenwerking met BTR-reizen is besloten de Dagtocht met Luxe Lunchcruise te verplaatsen naar
1 oktober aanstaande. Deze reis wordt speciaal voor de ASVO gemaakt. Dus uw aandacht voor de gewijzigde tekst over dit onderwerp. Kijk op het tabblad:   NIEUWSBRIEF


NIEUWE FOTO'S.
Van de fietsdag op 25 augustus jl. zijn een aantal foto's gemaakt. Deze kunt u zien op het tabblad tabblad:   GALERIJ. Veel kijkplezier.


NIEUWSBRIEF 7-2021.
In Nieuwsbrief 7 weer diverse onderwerpen, zoals bingo in de Grutterswei, Sporten en Spelmiddagen. Tevens heeft de ASVO weer een mooie dagtocht georganiseerd i.s.m. BTR-Reizen.
En natuurlijk aandacht voor de Algemene Ledenvergadering op 8 september a.s., met als bijlage Verslag van de Ledenvergadering van 19/2/20 en het Jaarverslag ASVO 2020.
Veel leesplezier. Kijk op het tabblad:   NIEUWSBRIEF


Legpuzzels
Hoewel we weer gezamenlijke activiteiten kunnen ondernemen blijft het toch leuk om af en toe een puzzeltje op te lossen. Neem de tijd en probeer ze op te lossen.
Het zijn puzzels van foto's van activiteiten die we in de afgelopen jaren hebben gedaan.

Kijk op het tabblad:   EVENEMENTEN welke puzzels u kunt maken.


WIST U DAT:

DE ALGEMENE SENIOREN VERENIGING OOSTFLAKKEE
op 25 november 2021 5 jaar officieel bestaat.


DE VERENIGING

De vereniging is op 25 november 2016 opgericht onder de naam: Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee.
Meestal gebruiken we de afkorting, te weten: ASVO of ASV-Oostflakkee.

Inmiddels zijn er dus alweer bijna vijf jaar verstreken sinds de oprichting en we kunnen, naar onze bescheiden mening, vaststellen dat de afgelopen 4 jaren bijzonder succesvol zijn geweest, gelet ook op het stabiele aantal leden van onze vereniging.
De zo langzamerhand traditioneel geworden middagen en avonden werden door een groot aantal leden van onze vereniging bezocht.
Ook de vakantieweken, de dagreisjes naar diverse locaties en de fietsdagtochten waren een groot succes.

De website wordt minimaal een keer per maand bijgewerkt met de laatste nieuwtjes en natuurlijk de Nieuwsbrief, die maandelijks uitkomt met het programma voor de komende maand.

Het huidige bestuur bestaat uit 7 personen. Onderstaand een foto van onze bestuursleden.
Verdere informatie over de bestuursleden en de vele vrijwilligers kunt u vinden op het
tabblad:  OVER ASVO.

Ook in 2021 zal het bestuur zijn uiterste best doen om er weer een geslaagd jaar van te maken.

En dat doen we natuurlijk in samenwerking met de vrijwillige medewerkers, die zich inzetten om de diverse aktiviteiten, zoals de fietstochten, bingo's, poteravonden, kerstvieringen enzovoorts, tot een succes te maken.(NIEUWE) FOTO'S

Dit jaar zijn er door de corona weinig activiteiten geweest, maar het tij lijkt gekeerd, we hebben weer een fietsdag gehad op 25 augustus. Foto's hiervan kunt u zien op het tabblad:   GALERIJ.

Kies een album en de foto's worden in een diashow getoond. Als u gewoon de diashow wilt zien, hoeft u niets te doen, deze start automatisch.
Met de knoppen links boven in het scherm kunt u het beeld stopzetten, vergroten en weer starten. Met de knoppen links en rechts in het scherm kunt u sneller door de foto's heen bladeren.
Veel kijkplezier.

Video's zijn er van de MuseumPlusBus reis naar Den Bosch (2018) en de Busreis naar de Zaanse Schans (2018). Verder fotofilmshow van de Vakantieweek naar Stadtkyll in Duitsland (2019) en de laatste video is van de barbecue op 5 juli 2019.PRIVACY FOTO'S

Zoals u weet maken wij als ASV-Oostflakkee bij bijna elk evenement een aantal foto's. Deze foto's plaatsen wij op de Galerij pagina van onze website.
Bij elke bijeenkomst/evenement vragen wij vooraf of er mensen zijn die principieel bezwaren hebben tegen het maken dan wel plaatsen van de foto's. Tot op heden is dat niet het geval geweest.

Hoewel er al het een en ander geschreven is over de A.V.G. (Algemene Verordening Gegevensbescherming) maken wij u er attent op dat ook foto's onder deze wet vallen.
U kunt volgens (Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens) lezen wat u kunt doen als u alsnog bezwaar heeft tegen geplaatste foto's op de website.

De volledige tekst van ons privacy reglement kunt u vinden op de pagina PRIVACY.SPONSORS

Sponsors zijn belangrijk voor een vereniging. Kijk eens op de lijst met sponsors via onderstaand icoontje of middels de diashow op het tabblad:   SPONSORS.
De diashow wordt gestart met muziek. Dit kunt u eventueel uitzetten met de knop rechts van de tekst.
Door op het icoontje rechts te klikken wordt het bestand geopend in A4 formaat en kunt u dit eventueel uitprinten.


Sponsors van de ASV-Oostflakkee: