NIEUWSBRIEF NR. 4 - APRIL 2020

VAN DE VOORZITTER

Beste leden,

Hier een berichtje van de voorzitter. Normaal schrijf ik nooit een voorwoord in de Nieuwsbrief. Maar de situatie waarin we nu verzeild zijn geraakt is wezenlijk anders.

Premier Mark Rutte zei op de televisie dat we nu in een toestand zijn geraakt die sinds de 2e wereldoorlog niet is voorgekomen.
Een oorlog wordt beslecht met wapens, maar dit kun je niet zien of horen, dit krijg je van elkaar.
We moeten nog een poosje wachten met de fietstochten en andere activiteiten. Hoelang dat weten we niet.

Mensen in de zorginstellingen wachten op een kaartje of een telefoontje. Zij mogen niet naar buiten en krijgen geen familie op bezoek.
Als bestuur kunnen we niet veel organiseren, alles is nog onzeker.
Zo hadden we rond 5 mei een feest willen organiseren met Ebbe en Vloed. Ook dit kan niet doorgaan. Alle plannen die we gemaakt hebben tot juni zijn geschrapt of uitgesteld.
Dit geld ook voor de vakantieweek naar Ootmarsum. Deze begint nu indien mogelijk op zaterdag 8 augustus.
Zo gauw alles weer goed gaat en alle narigheid voorbij, gaan we er weer vol enthousiasme tegenaan!

Verder wensen wij als bestuur alle leden en hun familie veel gezondheid en wijsheid toe.
Mensen blijf zoveel mogelijk thuis en hou je aan de regels die het kabinet ons oplegt.
Hopelijk tot ziens op de eerst mogelijke bijeenkomst van onze vereniging.

Wim Koert
Voorzitter A.S.V. OostflakkeeVAKANTIEWEEK OOTMARSUM 2020

Als gevolg van de corona-crisis is de vakantieweek naar OOTMARSUM, welke gepland stond van 6 t/m 12 juni, verplaatst naar zaterdag 8 t/m vrijdag 14 augustus 2020.
Noteer de nieuwe datum in uw agenda.

Indien u in augustus niet kunt door andere afspraken, gelieve u contact op te nemen met de voorzitter, Wim Koert op telefoonnummer 0187-642174.
Mocht u nog interesse hebben om mee te gaan dan kunt u eveneens contact met hem opnemen.BESTUURS MEDEDELINGEN

Op dit moment kunnen we wel van alles plannen maar of er iets van terecht komt is gezien de huidige crisistoestand zeer de vraag.
Dus kijken we voorlopig maar naar eind juni. Mocht het dan weer verantwoord zijn dan kunnen we starten met de bingo in het INFO centrum in de Bernhardstraat.
Op vrijdag 3 juli staat gepland een bezoek aan Distillery Nolet (Ketel 1) in Schiedam en op vrijdag 10 juli de bbq bij Tonnie Buis.
Dit alles is prematuur en u ontvangt tijdig bericht als e.e.a. doorgang kan vinden.

Tijdens de jaarvergadering heeft Wim Koert gezegd dat een bezoek van Zeeuwse Sien in het vat zou zitten. Ze is eruit gekomen!
U kunt noteren dat zij op vrijdag 13 november 2020 zal komen nadat we eerst de Chinese maaltijd genuttigd hebben.
Zij komt bij ons met een nieuw programma. Dit alles onder voorbehoud want de corona-crisis moet wel voorbij zijn.OOLTGENSPLAAT 1481

Van Ada Kik ontvingen we bijgaand belangrijk schrijven over het ontstaan van Ooltgensplaat.

In het jaar 1481 voer een schipper op een plaat.
In het Volkerak gelegen en die plek leek hem niet kwaad.
Daarom dacht hij: “Het ligt hier goed”, drijft niet weg bij hoge vloed.
Deze schipper heette “Oeltgen” en hij bouwde toen gezwind op die plaat een aardig huisje voor zichzelf, zijn vrouw en kind.
Het leven was er goed en vrij, netten vol met vis ving hij.
Toen het meer bekend werd, dat die plaat bewoonbaar was, volgden velen Oeltgens voorbeeld.
Zo ontstond er toen al ras een gehucht aan de rivier.
Steeds kwam er wat meer vertier. Langzaam groeide dit gehuchtje.
Het werd een dorp van meer belang. En de naam die het ging dragen is tot heden nog in zwang. Schipper Oeltgen is de peet waar het OOLTGENSPLAAT naar heet!VRIJETIJDSBESTEDING TIJDENS DE CORONA-CRISIS

De komende tijd moeten we zoveel mogelijk thuis blijven, afstand houden en goed opletten.
Het is stil in de Nederlandse straten. Een paar tips om de verveling tegen te gaan.
Kijk eens op het tabblad: LEDEN-INFO wat de mogelijkheden zijn.ACTIVITEITEN KALENDER APRIL/MEI 2020.
  • I.v.m. Corona-crisis voorlopig geen activiteiten.

Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief.